Přejezdníky jsou návěstidla. Slangově řečeno: „Semafory, které oznamují mašinfírovi, jestli závory, ke kterým přijíždí, jsou spuštěné.“

prejezdnik-804

Přejezdník ČD – převzato ze stránek Jiřího Bělohlávka http://www.chocen-litomysl.cz

Na modelové železnici skoro vůbec nenajdete jednu z novějších návěstí – přejezdník (slov. priecestník). Otázku od kdy se používaly u ČSD ponechám k diskusi přátelům rozchodu 1435 mm, v návěstních předpisech ze začátku 60-tých let ještě nejsou, ale v polovině 80-tých letech se již používaly. Faktem však je, že jich příliš moc u modelových tratí vidět není. Mohou být jednak pasivní  – pouze jako „dopravní značka“ – viz foto na konci článku nebo aktivní – s proměnlivou návěstí, které informují, jestli je přejezd pro silniční dopravu uzavřený (foto vlevo).

V návěstních předpisech ČD D1 jsou definovány takto:
Přejezdník – stožárové nepřenosné návěstidlo, které informuje strojvedoucího o stavu PZZ. (PZZ = Přejezdové zabezpečovací zařízení).

Místo složitého popisu je asi nejlepší obrázek. Je to návěstidlo, na kterém je často pouze jedno světlo (bílé – nahoře, buď svítí trvale, bliká nebo je zhasnuté). Dolní dvě žluté mohou být světla (viz http://trainmania.wz.cz/galerie/foto0015.jpg), ale nejčastěji to jsou pouze odrazky.

 

 

Dále přebírám ilustrace a cituji z Návěstních předpisů Českých drah D1:

 

prejezdnik - D11017. Návěst Otevřený přejezd (dvě žlutá světla nebo dvě žluté kruhové odrazky vedle sebe) je návěst přejezdníku nebo opakovacího přejezdníku a přikazuje strojvedoucímu jet k následujícímu přejezdu s PZZ se zvýšenou opatrností.

1018. Návěst Uzavřený přejezd (dvě žlutá světla nebo dvě žluté kruhové odrazky vedle sebe a nad nimi uprostřed bílé světlo tvořící rovnoramenný trojúhelník) je návěst přejezdníku nebo opakovacího přejezdníku a informuje o správné činnosti PZZ.

1019. Návěst Uzavřený přejezd (dvě žlutá světla nebo dvě žluté kruhové odrazky vedle sebe a nad nimi uprostřed přerušované bílé světlo tvořící rovnoramenný trojúhelník) je návěst přejezdníku nebo opakovacího přejezdníku a informuje o správné činnosti PZZ. Dále tato návěst přikazuje strojvedoucímu oznámit výpravčímu, že na přejezdníku svítí přerušované bílé světlo.

40. Přejezdník … se umísťuje před přejezdem vybaveným PZZ nejméně na vzdálenost:

a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km.h-1 a nižší,

b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km.h-1 do rychlosti 100 km.h-1;

c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km.h-1 do rychlosti 120 km.h-1;

d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km.h-1 do rychlosti 160 km.h-1.

 Opakovací přejezdník se umísťuje mezi přejezdník a přejezd.

 

vzdal-upozor-prejezdPřed přejezdník se umísťuje vzdálenostní upozorňovadlo.

 45. Vzdálenostní upozorňovadlo k přejezdníku se umísťuje na vzdálenost nejméně 200 m před nejbližší následující přejezdník.

 

 

 

 oznac-prejezdnikVšechna návěstidla u ČD mají předepsané označení – to jsou ony malé bílé, červené, černé či modré tabulky s čísly pod signálovou deskou. Patří k nim také barevné pruhy na stožáru.

   78. Přejezdníky mají značení označovacími černými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a nátěry stožárů nebo označovacími pásy s bílými a černými pruhy stejné délky. Označovací pásy, pokud nejsou z odrazek, mají v černých pruzích bílé odrazky; případné černé číslo uvádí počet přejezdů vybavených PZZ, jejichž stav přejezdník návěstí, je-li počet přejezdů více než jeden.

79. Opakovací přejezdníky mají značení jen označovacími černými štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy.

 233. Návěst Přejezdník je na opačné straně (v úrovni přejezdníku, který je na opačné straně koleje, černá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým trojúhelníkem směřujícím k přejezdníku, ramena trojúhelníku jsou ohraničena bílými odrazkami) upozorňuje na mimořádné umístění přejezdníku. (Obrázek je v následující tabulce – je shodný s návěstí ŽSR.)

 piskejteV místech, kde není PZZ, se často ještě používá místo přejezdníku výstražný kolík. Tato návěst má již mnoho desítek let.

Výstražný kolík – varovné nepřenosné návěstidlo. Toto návěstidlo je umístěno před přejezdem, který nemá PZZ (předpis D1).

A ještě jedna důležitá věc – vždy kromě návěsti „Uzavřený přejezd“ musí strojvedoucí dávat opakovaně zvukové výstražné znamení ze vzdálenosti 250m až k přejezdu.

 Železnice Slovenské republiky mají nové přejezdníky (priecestníky) mírně odlišné. Pod žlutými odrazovými plochami bývá velká číslice, která určuje počet za sebou následujících chráněných přejezdů (včetně „1“) pro které přejezdík platí (V ČR je číslice na označovacím pásu pouze pokud je přejezdů více než jeden). Také vzdálenostní upozorňovadla jsou odlišná, symbolem i tím, že se umístňují opakovaně předepsaných vzdálenostech před přejezdníkem, stejně jako u hlavních návěstidel nebo předvěstí.

prejezdnik-ZSR

 

Fotografie ze ŽSR (starší typ přejezdníku, pravděpodobně ještě z éry federální ČSD):priecestnik

Osazování nového přejezdníku ŽSR:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.222971781104545.49901.209780742423649&type=3

 

A zpět do ČR…

Jak to vypadá v reálu na trati Posázavského Pacifiku, navíc s dalšími návěstidly a zajímavým pozadím, je vidět na následujícím obrázku (převzato z www.pacifikem.cz). Na záveř přidávám ješte jednu z mnoha pěkných fotografii ze stránek Jiřího Bělohlávka http://www.chocen-litomysl.cz/. Je to přejezdník, který signalizuje trvale otevřený přejezd. 

prejezdnik-830

 

 

 

 

 

 

 

 

Na skutečné železnici najdeme přejezdníky hlavně na vedlejších tratích. Určitě je nehledejte na moderních koridorových tratích s nejnovějším zabezpečovacím zařízením. To totiž kontroluje i PZZ a nepovolí jízdu vlaku, pokud PZZ není v činnosti. Určitě jsou i výjimky, ale ty nechme zatím stranou.

A jak na modelové železnici?

Popis a rozměry „velkého“ přejezdníku naleznete ZDEPro modeláře není určitě problém vyrobit model přejezdníku, např. ve formě leptu. Nebo použít stavebnici „klasického“ návěstidla a vyrobit si netypický návěstní štít (to je i můj případ). Nejjednodušší je sice verze s jednou bílou LED a dvěma žlutými (reflexními) kroužky, ale ani se třemi diodami není nikterak složitá. Bílá dioda (se sériovým odporem) se připojí paralelně k cívce elektromagnetu závor. A je vymalováno … Při spuštění závor se dioda rozsvítí. Pokud je někdo fajnšmekr, může diodu zapínat opožděně (např. nějakým mikrospínačem, nebo přidáním tranzistoru s kondenzátorem) až v momentě, když se závory skutečné uzavřou. To lépe odpovídá skutečnosti. Pokud použijeme i žluté diody, ty se připojí na trvalé napájení (obě do serie a s odporem). Na modelu to s nimi vypadá mnohem lépe. Přece jen, žlutá tečka o průměru pod 2 mm není tak výrazná, jako svítíci LED. Mně osobně se pro modelovou železnici nejvíc zamlouvá použití dvou žlutých a jedné bílé blikající LED pro návěst 1019 (viz výše). Blikání oživí celý přejezdník. I když jsem doposud nikde nenašel vysvětlení, jaký je v reálu přesný význam příkazu „ohlásit výpravčímu, že svítí přerušované bílé světlo“ (Návěstní předpis D1, čl.1019). Evidentně je počítáno s indikací nějakého problému. Údajně by to měla být indikace, že PZZ „jede“ na baterky, tedy náhradní zdroj. Budu tedy předpokládat, že můj mašinfíra předpis dodrží …

Jedinou věc, kterou na modelu asi nedosáhneme, je předepsaná vzdálenosti od přejezdu. Ale to je problém všech železničních modelů v jakémkoliv měřítku. Avšak i v reálu často stojí přejezdník těsně před přejezdem, je to tzv. opakovací přejezdník. Liší se označením OX… a tím, že nemá označovací pás (bílo-černé pruhy na stožáru) – to je teorie, ale ve skutečnosti jsou pruhy vidět i na opakovacích přejezdnících (viz např. fotografii pod nadpisem tohoto článku i odkaz úplně na konci – podle označení OX je jasné, že je to opakovací přejezdník). V reálu jsou dost viditelné rozdíly mezi různými přejezdníky (např. na fotografiích na této stránce je vidět odlišnosti v provedení žlutých reflexních terčů i opačně osazený označovací pás. Dokonce jsem na fotografii na http://trainmania.wz.cz/galerie/foto0015.jpg viděl, že stupačky na stožáru, které jsou na návěstidlech obvykle zepředu a zezadu (tedy rovnoběžně s tratí), jsou na konkrétním přejezdníku o 90° otočené – tedy po bočních stranách stožáru. Výrobců je zřejmě víc, navíc asi používají komponenty z různých období a vzájemně se kombinují (což je časté i u hlavních návěstidel po různých opravách). Detailní fotografie jednoho přejezdníku, vhodné jako vzor pro model, jsou na
http://train.tym.cz/skutecnost/zarizeni/prejezdnik/index.htm.

Na tento článek navazuje druhý díl – popis konkrétní realizace modelu přejezdníku 1:120.

Leave a reply

required