Binární kalkulačka registru CV

HEX (0x..) 8 7 6 5 4 3 2 1 pořadí
7 6 5 4 3 2 1 0 bit
Dekadicky 128 64 32 16 8 4 2 1 váha bitu

by LokoPin (modified by M.& B.Partyk)