Úvodem

Tento web vznikl v listopadu 2010. Je věnován mému oblíbenému koníčku – železničnímu modelářství. Na internetu najdete mnoho stránek s příbuzným obsahem, které jsou velice kvalitní a mezi uživateli oblíbené. Není mým cílem opisovat již publikované informace. Někdo se víc věnuje té „pravé modelařině“, tedy věrnému  modelování podle skutečnosti, někdo raději samotnému ježdění s mašinkami, další zase víc elektronice a někdo software. Mou snahou je, aby jste zde našli takové novinky a informace, které některým z nás ještě chybí. Protože mým dalším koníčkem je elektronika, určitě se hodně budu věnovat i elektronice a software v souvislosti s železničním modelářstvím.

 

United-Kingdom-flag-icon-smallThis site was created in November 2010. It is dedicated to my favorite hobby – railway modeling. On the internet you will find many sites with related content that are very good and popular. It is not my intention to copy the already published information. My aim is to have included such news and information that some of us are still missing. Since my other hobby is electronics, I’m sure I’ll spend a lot of electronics and software as well as in connection with railway modeling.
The picture above published courtesy of Primera Technology, Inc. / The Great American Train Company LLC.  
 
TopList vyhodnocuje tento web od 31.ledna 2014.
This web is analyzed by TopList from January, 31 2014.