Příhradová trafostanice

Příhradová trafostanice 22kV/400V

Příhradová trafostanice 22kV/400V

Už delší čas jsem uvažoval o tom, že si navrhnu a postavím model trafostanice, která se u nás používá snad od padesátých let minulého stoleti. Já si ji pamatuji před domem u babičky na Vysočině, ještě když jsem nechodil do školy. Bručela tam na nás a občas přitáhla i nějaký ten blesk. Ano je to známý transformátor 22kV-400V/230V (kdysi ještě 6kV-380V/220V) na příhradové konstrukci. Býval v každé vesnici, družstvu, menší fabrice nebo části města. Dnes už bývá trochu modifikován, často je jen na jednoduchém nebo dvojitém sloupu, nebo vestavěný v různých objektech. I na původních konstrukcích jsou velmi často odstraněny vzdušné drátové vývody 3×400/230V a ty jsou vedeny buď podzemními, nebo závěsnými kabely. Existuje snad nespočitatelné množství variant, lišící se použitým transformátorem, počtem izolátorů nebo přidáním bleskojistek a odpojovačů.

Pískovací věž v depu Pardubice

Na svém kolejišti mám také segment depa. Jeho nevyhnutnou součástí je i pískovací věž, nebo jak říkají odborníci, „zbrojení pískem“.
Nebudu se zde detailně zabývat pískováním. Je to sypání písku na hlavy kolejnic za účelem zvýšení adheze. Pískování lze v případě potřeby používat při rozjezdu kolejového vozidla i při brzdění. Používá se v případech, kdy kolej je kluzká, zejména je-li vlhká. Pro více detailů odkážu na Wikipedii , ze které pochází i předchozí věty. Pro nás je důležité, že někde v depu je potřebné zařízení, ve kterém se písek suší a skladuje a následně se ním plní zásobníky v lokomotivách. A této činnosti říkáme zbrojení pískem. Obvykle je zásobník na věži, ze které se za pomoci stlačeného vzduchu nebo samospádem hadicí dopravuje do lokomotivy. A právě tato věž je pro nás modeláře zajímavá, podobně jako jiné, pro železnici specifické zařízení. Na stránkách Železniční modely Třmínek lze nalézt velmi detailně provedené modely důležitých technologických zařízení depa, ať již z éry páry, nebo nafty. Prakticky všechny tyto výrobky vlastním a postupně je do kolejiště zabudovávám. Pískování však chybí. Původně jsem počítal s modelem od firmy Auhagen, ale jejich provedení se mi příliš nelíbilo; vedle Třmínkových modelů působí jako levná hračka. Navíc tato pískovací věž je typu, který se používá (nebo používal) spíš na území Německa. Rozhlížel jsem se dál po trhu modelů, ale pro měřítko TT jsem nic pěkného neobjevil.

Výroba námezníku

Námezníky na modelové železnici najdeme často. Jejich účel je úplně stejný, jako na skutečné železnici. Odstavené kolejové vozidlo nesmí zasahovat do prostoru za námezník. 

„Námezník je nepřenosné, neproměnné návěstidlo, které se umístňuje mezi dvě sbíhající se koleje. Upozorňuje na nejzazší vzdálenost, ve které mohou vozidla stát, aby nedošlo k ohrožení jízdy vozidel po sousední koleji. Na železnici v Česku se jako námezník užívá bílý vodorovný trámec se dvěma černými pruhy, na svých koncích zkosený. Bezpečná vzdálenost dvou kolejí je u normálního rozchodu stanovena jejich vzájemnou osovou vzdáleností 3 750 mm.“(http://cs.wikipedia.org/wiki/Námezník )

Modelové námezníky lze koupit, ale i velmi jednoduše vyrobit. Hezký výrobní postup uveřejnil na svém webu Jirka Sládek . Námezníky vyrábí slepením několika vrstev papíru, seříznutím na správný rozměr a obarvením.

Zauhlovací koleje podle Třmínků – drobné vylepšení

vyhybka-TrminekHodně z technických zařízení v depu na mém kolejišti je vyrobeno ze stavebnic – mosazných leptů od bratří Třmínků . Konkrétně jsou to popelová jáma, zbrojení naftou, zauhlovací výtah, koleje a vozíčky. Jsou to detailně zpracované stavebnice a zejména vynikající návody by mohly sloužit i jiným výrobcům leptů (i zahraničním) jako vzor. Koleje (spíše kolejničky) pro zauhlovací vozíky jsou navržené jako plochý lept – pražce a pata kolejnici jsou z mosazného plechu o tloušťce 0,3 mm.

Interiér kabiny Hektora

Začátkem června 2012 jsem se zúčastnil workshopu v rámci Tillig TT víkendu, jehož témou bylo sestavení stavebnice Hektora – T435-0139. Stavba dopadla úspěšně a později jsem se rozhodl kromě digitalizace také trochu vylepšit interiér.

Kabina lokomotivy T435 má hodně oken, je do ní tedy celkem dost vidět. Nelíbil se mi pohled do prázdné kabiny. Začal jsem tedy pátrat, jak vypadal původní vnitřek, abych ho mohl alespoň zčásti napodobit. Po hledání na internetu jsem našel několik více či méně zdařilých fotografií a modelů do simulátoru. Slušný výběr je např. na webu prototypy.cz.

Tabulky ČSN

CSNNa železnici (a nejen na ní) se denně setkáváme s množstvím zákazů a příkazů. Kdysi to byly zejména různé smaltované cedule, od šedesátých let pak jejich barvy, provedení i velikost stanovily normy ČSN, později pak EN.  Neměly by chybět ani na modelové železnici.

V měřítku 1:120 jsou tyto tabulky tak titěrné, že bez lupy těžko přečteme, co je na nich. A to samozřejmě musí být kvalitně vytištěné. To nám trochu zjednoduší situaci a často postačí, když máme jen několik tabulek různých barev a jejich obsah nás už trápit nemusí. Jako vzor jsem si vybral čtyřnásobnou tabulku obvyklou na elektrických zařízeních. 

Rekonstrukce drážních budov I.

Už jsem se zmínil, že z původního panelu použiji pouze některé stavby. Za posledních 30 let se s nimi (kromě sedání prachu) moc neudálo, ale usoudil jsem, že musí vypadat jináč. Původně jsem je stavěl jako součást panelu pro děti, tedy hlavně rychle a bez takových detailů, jako je patina (ona se tenkrát ani moc „nenosila“). Pustil jsem se do rekonstrukce starých budov na nádraží.

Chráním, chráníš, chráníme aneb Na co často zapomínáme

Jištění, přepěťové ochrany a elektronické proudové pojistky

high voltageTento příspěvek jsem původně napsal pro web www.honzikovyvlacky.cz. Vzhledem k souvislosti s dalšími příspěvky na www.masinky.info ho zde publikuji v původním znění. Článek vznikl jako reakce na rozhovory s několika železničními modeláři v posledním čase. Nechci se v něm pouštět do složité teorie ochran a jištění v elektronice nebo energetice. Pouze bych rád zmínil několik základních zásad, na které bychom neměli zapomínat. Znalci tento článek jistě přeskočí, někomu však možná pomůže od příštích problémů.