Od listopadu 2011 až do léta 2013 jsem na původním webu postupně publikoval několik článků, v nichž jsem popisoval změny v projektu a pokrok ve stavbě. Bohužel, pokrok byl téměř nulový. Projekt jsem sice několikrát upravoval, ale nestavěl. Už tři roky přemýšlím, kreslím, diskutuji a upravuji ho. Bylo to dané tím, že z rodinných důvodů naráz nebylo místo pro stavbu kolejiště. Tak jsem se věnoval nějakým drobným pracem a stavbě elektronických obvodů. Až po odstěhování syna s rodinou jsem se pustil do práce. Proto jsem si dovolil z původních článků, které už pozbyly jakoukoliv informační hodnotu, udělat jeden, ve kterém popisuji současný projekt a v dalším článku už píšu o stavbě prvního segmentu. 

 Hlavním motivem je stanice ve městě, které zde bude naznačené jen několika budovami. Jsou zde v podstatě dvě samostatné tratě (okruhy), navíc propojené se skrytým nádražím v obou směrech jízdy. Hlavní nádraží má čtyři staniční a tři manipulační koleje, samostatné depo a tři krátké koleje ke skladišti a nákladnímu prostoru.  Ze stanice kromě „dvoukolejné“ hlavní tratě vychází přes tobogán v tunelu jedna lokálka do venkovského nádraží na kopci, za kterým budou ještě dílny kouzelníka Zababu.

Hlavní rám má rozměr 280 x 175 cm a je ve tvaru L, demontovatelný na dvě obdélníkové části.  Tento rám bude zavěšený pod stropem a spouštěn/zvedán na elektrický pohon. Pod hlavním rámem bude skryté nádraží. Při jeho návrhu jsem se nechal inspirovat Martinem Pintou. Zatím jako samonosný na vlastních nohách bude segment depa o rozměrech 85 x 93 cm, časem možná dojde k jeho připojení k rámu. Tuto koncepci jsem zvolil proto, že jsem z prostorových důvodů nemohl pracovat na hlavním rámu a tak jsem jako prvního začal budovat tohoto „mrňouse“.

Celé kolejiště, jak trakce, tak příslušenství, bude digitalizované, řízené DCC.  Na ovládání chci použít jednak ovládací pulty TCO, ale počítám i s možností řízení pomocí počítače, resp. software Train Controller. Návěstidla ve stanici a na hlavní trati budou typu AŽD70 (výrobce Josef Němeček), řízena systémem S-com pomocí dekodérů ND-4. Na lokálce chci použít mechanická návěstidla – předvěst, hlavní i seřaďovací.  Výhybky a mechanická návěstidla budu ovládat servy, resp. některé digitalizovanými „želvami“.

První obrázek znázorňuje „nultou“ úroveň kolejiště šedivou barvou, zvýšenou zelenou a nejvyšší hnědou. Fialová naznačuje koleje patřící depu (viz dále). Obrázky se rozkliknutím zobrazí v plné velikosti.

celek-plan

Plán kolejiště

Na dalším obrázku je jednoduchá vizualizace pomocí WinTrack 8.

celek-simulace

Vizualizace základního kolejiště

Skryté nádraží bude obsahovat dvě smyčky, čtyři odstavné koleje mezi smyčkami, dva výjezdy do traťových tunelů na základní úroveň a jednu dlouhou odstavnou kolej využitelnou i na kalibraci lokomotiv. Ze přední strany panelu bude do skrytého nádraží částečně vidět přes plexisklo. Počítám zde také se 2 kamerami.

skryte

Skryté nádraží

 

Samostatné depo se bude připojovat ke kolejišti třemi paralelními kolejemi. Obsahuje točnu, rotundu s 5 stáními a remízu na dvě lokomotivy. Dále zbrojení naftou, zbrojení uhlím, zbrojení pískem, popelovou jámu a manipulační koleje s jeřábem. Delší kolej za rotundou bude sloužit k parkování jeřábu Kirow s pomocnými vagony. Na vizualizaci je špatně znázorněná rotunda (chybný prvek v knihovně) – má být dále od točny a koleje končí uvnitř.

depo-plan

Koleje v depu

depo-simulace

Vizualizace depa

Leave a reply

required