drawing

Už v úvodním článku v tomto menu jsem naznačil několik základních typů programů. Předně jsou to programy pro návrh kolejiště  (design layoutu). I když znám několik modelářů, kteří tento typ programů odmítají s tím, že návrh se dělá jen jednou (nebo párkrát za život) a to zvládnou tužkou. Dále si povíme i o programech pro kreslení (čehokoliv…).

Návrh kolejiště

 Pro návrh kolejiště jsem si zvolil WinTrack. Používám ho ve verzi 8, spíš už jen ze zvyku, protože aktuálně je k dispozici už 11. V nových verzích jsem nenašel tak důležité změny, které by stály za nákup vyšší verze. A beru také do úvahy, že jednou ho snad přestanu používat úplně. K verzi 8 je navíc k dispozici čeština, což zas tak důležité není, protože těch pár německých nebo anglických odborných slovíček si člověk osvojí rychle. Ale pro někoho to může být rozhodující. Program má k dispozici rozsáhlé knihovny prvků – všech možných typů a délek kolejí, příslušenství, vozidel i terénu. Navíc na internetu najdete množství dalších prvků – u nás zejména používané u ČSD/SŽDC (dají se vytvořit manuálně). wintrack11V diskusních skupinách lze nalézt nepřeberné množství informací a rad. Po krátkém zácviku se v něm kolejiště kreslí poměrně rychle, WinTrack dokáže hlídat kritické vzdálenosti i výšky, umí spočítat kusovník a cenu použitých prvků (příp. porovnat s aktuálním skladem zásob, pokud si seznam do programu naťukáte). Do samostatných vrstev se dají ukládat koleje, rám, silnice, budovy, kabeláž apod. Po nakreslení návrhu dokáže program spočítat a zobrazit 3D model kolejiště, což zejména pomůže lidem, kteří mají slabší prostorovou představivost. Nebo jako propagace toho, co celé noci na tom počítači děláte … Malá ukázka je v článku „Projekt “.

Obecné programy pro kreslení

Dost často v praxi potřebujeme něco nakreslit a vytisknout. Malovat štětečkem nápis na vchod do skladu v měřítku 1:120 nebo méně je téměř mimo lidských možností. Součástí Windows, ať již končících XP nebo novějších Windows 7 / 8 jsou jednoduché kreslící nástroje (Kreslení, Paint). Jsou použitelné pro kreslení jednoduchých obrázků. Dají se použít i na úplně jednoduché operace s fotografiemi (ořezání rozměru, doplnění nějakého textu apod.). Jejich základní nevýhodou je, že obrázek se ukládá jako rastrový, tedy o každém jednom bodu se ukládá informace o jeho barvě. Na to narazíme, pokud budeme chtít obrázek zvětšit nebo zmenšit. Prostě bod je v souboru čtvereček a při postupném zvětšování vystupuje víc a víc tato jeho vlastnost. Lidské oko tuto záludnost dost lehce odhalí. Navíc, pro uložení ve vysokém rozlišení (tedy více menších čtverečků…) je potřeba dost velký soubor. Do kategorie rastrových programů patří i oblíbené programy pro editování fotografíí (Photoshop a pod.). To je logické, fotografie se vždy skládá z určitého počtu čtverečků …

Jiný typ kreslících programů jsou tzv. vektorové. Princip je následující. Pokud potřebujeme nakreslit čáru (nejnázorněji šikmou), program ukládá pouze informaci o počátečním a koncovém bodu, barvě a tloušťce čáry. Při zvětšování je čára absolutně hladká (na rozdíl od rastrové – zobrazení je omezené pouze rozlišením displeje nebo tiskárny, ale v souboru žádné čtverečky nejsou). Tím, že neukládám informace o tisících až milionech samostatných bodů je soubor relativně malý a lehce přenositelný. Práce s programy je poměrně intuitivní, základní kreslení zvládne každý. Pokud se člověk zaškolí trochu víc, objeví nepřeberné množství dalších možností. Čáry a objekty můžeme různě tvarovat, ohýbat a jinak modifikovat. Pro zpracování modeláři je zejména důležité, že tento typ souborů požadují různá zařízení pro vytváření tiskových matric, fotomatric pro lepty, numericky řízených obráběcích strojů nebo 3D tiskáren. Programů tohoto typu je k dispozici opět několik. Např. volně šiřitelný Inkscape . Velmi kvalitní a často (i nelegálně) používaný je kanadský CorelDraw, který je snad světovou jedničkou a nyní je již ve verzi s pořadovým číslem 16. Je však poměrně drahý, jeho cena je podle verze i nad 10 000 Kč. Naštěstí, existuje plně funkční verze pro domácí (nevýdělečné) používání a tu jsem (tehdy v. X5) koupil za 1800 Kč (včetně daně). Dnes je za stejnou cenu poslední verze X6. Navíc, tato domácí licence  je na tři počítače. CorelDraw jsem upřednostnil před InkScape také proto, že je používaný pro ovládání laserů pro gravírování nebo pro výrobu foto leptů (tím netvrdím, že soubor z InkScape nelze konvertovat). Také na internetu najdeme hodně souborů pro železniční modeláře ve formátu *.cdr. CorelDraw s oblibou používám také pro tvorbu různých tabulek, nápisů, modelů apod., když je nakreslím v původním měřítku a poté nechám zmenšit pro TT 1:120 (8,33%). Úprava pro jiná měřítka je otázkou několika kliknutí. Příklad naleznete zde .

 

Posted in: Software.
Last Modified: 24 prosince, 2013

Leave a reply

required