Modeláři – moduláři (tedy ti, kteří se více či méně pravidelně schází na společných setkáních, kde své moduly propojují do rozsáhlých sítí – „modulišť“) již dlouhá léta používají tzv. LN box (Loconet box). Ve své podstatě se jedná o krabičku, v níž je paralelně propojeno několik (3-5) konektorů RJ12/6p6c, používaných pro rozvod signálu Loconetu. Boční vývody se obvykle propojují podél modulů a čelní slouží pro připojení ovladačů. Více si o jeho konstrukci můžete přečíst na webu klubu OstraMo, nebo ho koupit na německém e-shopu H0fine.

Obdobné řešení lze použít i pro XpressNet.

Zde nám navíc postačí konektor RJ11/6p4c, tedy se šířkou 6 pólů ale se zapojenými pouze čtyřmi. Jedna z možností je k dispozici na webu steelectronic.cz pod názvem XpreesNet box. Je vhodný pro větší kolejiště, kde obsluha může mít možnost připojit se na různých místech kolejiště.

Doteď všechny popisované možnosti byly pouze pasivní, tedy jen rozbočky bez nějaké přidané hodnoty (pokud za ni nepovažujeme svítíci LED).

Původní Fuldova konstrukce

Původní Fuldova konstrukce

Na základě diskuze na fóru Modely.biz vznikla ve Fuldově hlavě myšlenka doplnit podobný box pro domácí kolejiště (nebo samostatný provoz na výstavách) o další funkcionalitou – možností zastavení vlaků při hrozící nehodě a pod. Zejména v případě, že ovladače – myši jsou v dětských rukách, je velmi vhodné aby nějaký dozorčí provozu, nebo chcete-li moderně supervizor, měl možnost okamžitě zastavit provoz.

… a do třetice … další box

Nový box, který jsme nazvali Xbus Box, nebo zkráceně XB-box, má tři ovládací tlačítka. Umožňuje generovat signál STOP hned ve dvou variantách. Jednak je to E-Stop, který okamžitě zastaví lokomotivy, ale ponechává DCC výstup z centrály aktivní, t.j. lze ovládat výhybky a jiné příslušenství. Dále pak Total Stop (nebo také Off), který vypne výstup z centrály úplně (podobně, jako tlačítko Stop na ovladači MultiMaus a jiných). Pro obnovení normálního provozu po obou typech vypnutí pak slouží tlačítko Start.

Rozšířili jsme též indikaci LED diodami. Jsou zde tři LED pro signalizaci stavu kolejiště (v provozu, zastavení lokomotiv, odpojení napájení a režim programování – žlutá + zelená) a čtvrtá LED pro signalizaci napájení.

Samozřejmě, takové řešení už potřebuje trochu víc inteligence, obsahuje v sobě jednočipový mikropočítač PIC 16F628A a komunikační obvod. Připojuje se jako další ovladač na sběrnici XpressNet a musí mít vlastní adresu. Je možné zvolit adresu 1 až 31, jak je dobrým zvykem na této sběrnici. Výhodou je, že pokud těchto boxů připojíme víc, mohou se nastavit na jednu společnou adresu. Případný konflikt v komunikaci si vyřeší arbitráží master – slave (česky řečeno „domluví se“). 

Vzhledem k deklarovanému zájmu bude XB-box k dispozici modelářům v e-shopu DIGI-CZ. Dodávat budeme jak „zapouzdřenou“ verzi v krabičce, tak i desku pro vlastní vestavbu a také polostavebnici – plošný spoj s naprogramovaným procesorem. Popis původní konstrukce naleznete na Fuldově webu. Pro DIGI-CZ byl původní návrh trochu upraven, použítím dvouvrstvé desky se podařilo zmenšit rozměr tak, aby se i s tlačítky vešla do standartní telefonní krabičky. Přitom se nám podařilo přidat ještě jeden konektor RJ11 navíc.

Nová verze DIGI-CZ-036

Nová verze DIGI-CZ-036

PLošný spoj DIGI-CZ 036

Plošný spoj DIGI-CZ 036

One thought on “LN box versus XB box

  1. Bohouš

    Tak z velké země na Dálném východě dorazily destičky, osadíme, spočítáme náklady a můžete objednávat na DIGI-CZ.info.

Leave a reply

required