Můj přítel Jaroslav Hraška mne požádal, abych zkusil vymyslet nějaký obvod, který by mu umožnil využít stávající DCC dekodér z produkce Víta Báni Scom-ND4M (http://www.mtb-model.com/elektro/nd4-navod121.pdf) k ovládání motorového přestavníku MP1 vyráběný firmou MTB (http://www.mtb-model.com/files/produkty/MP1-setup_CZ_EN_DE.pdf). Uvedený dekodér je určen pro ovládání návěstidel systémem Scom a současně umožňuje ovládání čtyř motorických přestavníků. Bohužel, jeho výstup je pouze dvouvodičový, s přepínatelnou polaritou. Přestavník MP1 vyžaduje naopak třívodičové připojení, podobně jako elektromagnetické přestavníky. Bylo by vhodné využít spíš dekodér pro elektromagnetické přestavníky Scom-ND4V, tyto se však již nedají sehnat a především typ ND4M měl Jaro v zásobě.

S podobným problémem se mohou setkat i majitelé jiných dekodérů, např. M-DEC-DC- LDT410412. Je zřejmé, že tento obvod nebude masově používán, protože řeší specifickou potřebu. Pro ovládáni MP1 lze použít i jiné dekodéry – např. velmi vhodný je DIGI-CZ 205 http://www.digi-cz.info/dekoder005-elmag-prestavniky-svetla/ .

Převedeno do řeči elektrické, potřebujeme, aby při vstupním signálu jedné polarity (např. +/-) bylo na výstupu napětí na svorce č. 1 (vůči společné 2, na které je + pól); Při vstupním signálu opačné polarity (tedy -/+) pak musí být napětí na svorce č. 3. Obvod nebude mít samostatné napájení, budeme využívat výstup digitálního dekodéru. Potřebujeme tedy získat stejnosměrné napětí neměnné polarity a současně i informaci o polaritě vstupního signálu, pomocí které sepneme příslušné výstupy. Principiální schéma je na obr. 1.

Obr. 1 Principální schéma zapojení

Obr. 1 Principální schéma zapojení

Napájecí napětí pro samotný interface i pro připojený přestavník se vytváří ze vstupního napětí na diodovém můstku M1. Před můstkem jsou připojeny dva optočleny (optrony) IO1 a IO2, každý z nich spíná při jiné polaritě vstupního signálu. Optrony pak svými výstupy spínají koncové tranzistory T1 a T2, které potom střídavě „uzemňují“ jednu z výstupních svorek 1 nebo 3 konektoru K1. Diody D1 a D2 chrání výstupní tranzistory proti špičkám vznikajícím při vypnutí proudu.

Vzhledem k tomu, že dekodér je určený pro čtveřici přestavníků, byl tento obvod vytvořen jako čtyřnásobný na jedné desce. Použil jsem dva čtyřnásobné optrony a místo tranzistorů pak osmici spínacích darlingtonových tranzistorů. Celá schéma zapojení je na obr. 2.

Obr. 2 Schéma zapojení čtyřnásobného obvodu

Obr. 2 Schéma zapojení čtyřnásobného obvodu

Na obrázku č. 3 je pak deska s plošnými spoji. Byla navržená jako jednovrstvová, rozměr 73 x 50 mm. Hotový interface je na posledním obrázku č. 4.

Obr. 4 Hotový interfejs (výroba a foto J. Hraška)

Obr. 4 Hotový interface (výroba a foto J. Hraška)

Obr. 3 Deska s plošnými spoji (deformace proti kopírování)

Obr. 3 Deska s plošnými spoji (deformace proti kopírování)

Zařízení bylo vyrobeno v několika kusech a funguje na první zapojení. Je potřebné upozornit, že výstupní napětí je o cca 2-3V nižší, než vstupní. Je to způsobeno úbytkem napětí na můstcích M1-M4 a spínacích tranzistorech v IC1.

Leave a reply

required