Vůz M124.001 „Komarek“ (foto převzato z www.ntm.cz)

Koncem května 2017 jsem měl možnost zúčastnit se na veřejném předvedení nově zprovozněného parního motorového vozu M124.001 z inventáře Národního technického muzea. Tento vůz, přezdívaný Komarek podle konstruktéra kotle, jsem kdysi jako nepojízdný viděl odstavený v Lužné, později v srpnu 2015 pak v depozitu NTM v Chomutově, kde ho již opravovali. Jedná se o jediný dochovaný exeplář parního motorového vozu v ČR (tohoto typu byly vyrobeny jen dva v roce 1903 v továrně firmy Ringhoffer), jeden ze tří podobných v Evropě. V provozu byl v letech 1905 až 1946.

Podrobný technický popis i „životopis“ je na stránkách Želpage, informace však končí rokem 2006, kdy byl v provozu v Muzeu ČD v Lužné. Tisková zpráva z roku 2006 je k přečtení zde, velmi hezký popis od Z. Hrdiny z téhož roku je zde. Bohužel, od r. 2011 už tento unikátní vůz pro poruchu nejezdil a fungoval jen jako statický exponát. V letech 2015 a 2016 byl pak v depozitáři NTM opět restaurován a obnoven. Poslední oprava vyšla NTM na 875 000 Kč. 

Této události se věnovaly některé televize i mnohá internetová média, jen jako příklad ke shlédnutí doporučím Českou televizi. Hezká reportáž. iDnes má velmi hezké fotografie, bohužel, komentář je jen špatně a s chybami opsaný prospekt Národního technického muzea. A samozřejmě, jak je to u tohoto média běžné, u videa je více reklam než samotného děje.

V Lužné u Rakovníka (foto P.Vlachý 2006 – převzato z http://www.zelpage.cz)

Akce byla velmi hezká, vyšlo i počasí. A bylo velké štěstí, že jsme měli vstupenky zakoupené předem. Vůz má kapacitu jen 32 míst a tak mnozí, kteří přišli bez lístků a chtěli se svézt, museli oželet a vůz si jenom prohlédnout. Naštěstí, pánové z NTM byli ochotní a na prohlídku pustili každého. Patří jim dík nejen za hezký zážitek, ale zejména za nadšení a trpělivost, se kterou se údržbě vozu věnovali. 

V srpnu 2015 v depozitu v Chomutově (foto J. Fučík)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co ten divný název?

Parní motorový vůz – nezní vám to trochu divně? Buď parní, nebo motorový? Ale i parní stroj je motor, i když se mu tak obvykle neříká. Lokomotivy jsou buď parní, nebo motorové, nebo elektrické … Také to není celkem správné, i ty elektrické mají motor. Samotný název parní vůz se zase používá pro historický dopravní prostředek, který jezdil po silnicích. To je jen několik vět vytržených z diskuze v Modelářské besedě v Naganu. Závěr – žádný. Necháme to větším odborníkům. Možná jednou nějaký naslovovzaný odborník na bláboly napíše doktorskou práci na toto téma. Na některých dnešních rychlouniverzitách vznikají doktorské práce i o větších nesmyslech. Tento unikátní vůz existuje jen jeden v ČR, tudíž mu dopřejme i trochu unikátní pojmenování.

* * *

No a na závěr přidávám i jeden aktuální obrázek z projížďky – zachycuje vůz Komarek v nádraží Praha – Bubny při „obrátce“. Více fotografií najdete na Honzíkových vláčcích.

A abychom se nebavili jen o „velkém“ Komarkovi, doporučuji článek přítele Honzy Hlaváčka o modelu 1:120, který vyrobil Pavel Haertl. Video je pak zde. Od té doby už vznikl i model v měřítku 1:160 autora Karla Brejši, ale popsán ještě nebyl. Malá ukázka je úplně na konci tohoto článku.

Praha – Bubny, 27.5.2017 (foto autor)

„.

Leave a reply

required